top of page
Urban
מגמת מערכות ימיות
אתר למגמת אמנויות העיצוב
מאוזנת
מסר ניוזלטר
ניזולטר למסר המרכז הארצי לסימולציה רפואית
אתר למרכז תקשורת בבר אילן
אתר למרכז כתיבה באוניברסיטה הפתוחה
אתר למדען פרופ מסתאי איציק
אתר למדען אייל גולוב
יום ההוראה והלמידה לאוניברסיטה הפתוחה
אתר למידה מבוסס מוודל
אתר לספר ילדים
אתר לארגון IVS
מרחב מקוון לכנסים

הקמת אתרים
כנסים מקוונים
ניוזלטרים
שימוש בכלים דיגיטליים חינמיים

וגם בבינה מלאכותית

מרחב מקוון לכנסים
יום ההוראה והלמידה לאוניברסיטה הפתוחה
אתר לספר מאוזנת
אתר לסקר הערכת קורס
אתר למדענית ד"ר שרון רוטשטיין
אתר למגמת אמנויות העיצוב
מוזמנים לעקוב - פייסבוק דגנים דיגיטליים
מגמת מערכות ימיות
אתר לקבוצת מדענים מאוניברסיטת ת"א
מסר ניוזלטר
השימוש בבינה מלאכותית באקדמיה
bottom of page